professionalisering

Lezing Milio van de Kamp

Milio van de Kamp schreef het boek Misschien moet je iets lager mikken (2023), een persoonlijk verhaal over de impact van kansenongelijkheid.

Hij klom als VMBO-k leerling op tot socioloog en universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, zonder mensen in zijn familie die hem konden helpen met deze ingewikkelde overgangen. In de lezing vertelt Milio aan de hand van zijn eigen ervaringen over de impact van armoede en kansenongelijkheid. Vervreemding van je familie, je nergens volledig thuis voelen, hoge schulden en depressie. 

Meld je hier aan voor de lezing

Titel: Lezing | Misschien moet je iets lager mikken
Aanbieder: Milio van de Kamp
Datum: 20 juni 2024
Tijdstip: 16:30-17:30
Doelgroep: Directeuren, IB’ers, leerkrachten bovenbouw en collega’s uit het VO
Basis- of verdiepende bijeenkomst: Basisbijeenkomst

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....