professionalisering

Meertaligheid: de taalvriendelijke klas

Een leeromgeving waarin leerlingen zich tot zelfverzekerde, meertalige sprekers kunnen ontwikkelen, vraagt om het waarderen en benutten van al hun talenkennis.

Tijdens de leergang 'Meertaligheid in de Klas’ leer je daarom over de rol die meertaligheid in het onderwijs speelt en hoe je met eenvoudige ingrepen een positieve meertalige leeromgeving kan creëren. Na deze bijeenkomst heb je kennis over het concept meertaligheid en kun je lesactiviteiten selecteren / ontwerpen waarin de meertalige repertoires van leerlingen erkend en/ of benut worden. 

Data:

Dinsdag 24 september

Dinsdag 15 oktober

Dinsdag 12 november

Dinsdag 26 november

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....