professionalisering

Microagressie

Al enige jaren biedt de gemeente de leergang Inclusief onderwijs aan. Deze leergang voor onderwijsprofesisonals biedt expliciete scholing rondom racisme en discriminatie' aan.

Een onderdeel van deze Zuidoostmiddag is de kennissessie over “microagressie”. Deze sessie is eerder aan ouders en professionals aangeboden op basisschool Rozemarn en Achtsprong. De volgende vragen kwamen aan bod:

  • Wat is microagressie?
  • Hoe herken het?
  • Welke ervaring heb jij hiermee?

De bijeenkomst was verhelderend en verbindend tegelijkertijd. Daarom kiezen wij ervoor deze kennissessie aan alle scholen en ouders in Zuidoost aan te bieden.

Samen met Fawaka Wereldburgerschap gaan wij met elkaar in gesprek over hoe we verbindend en empathisch controversiële gesprekken kunnen voeren met de aandacht op microagressie. Hier worden tijdens de sessie handvaten voor aangereikt.

Meld je aan voor deze bijeenkomst

Titel: Microagressie
Aanbieder: Fawaka Ondernemersschool
Datum: 20 juni 2024
Tijdstip: 15:15-17:00
Doelgroep: Onderwijsprofessionals en ouders
Basis- of verdiepende bijeenkomst: Basisbijeenkomst

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....