professionalisering

Opleiden nieuwe collega’s

Vind je het belangrijk toekomstige collega’s een prettige en leerrijke stage te bieden? Vind je het leuk pabostudenten te begeleiden op de werkvloer?

Wil jij je verder bekwamen in coachingsvaardigheden? Meld je dan aan voor deze leergang.

Deze leergang wordt verzorgd door: Jessica Bouva (Ipabo), Berber van Dalfsen (Pabo HvA)

Als mentor heb jij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de pabostudent. Je ziet jouw stagiair wekelijks in actie en voert de meeste feedback- en reflectiegesprekken. In deze leergang gaan we in op hoe je de student kunt begeleiden op de werkvloer. Je krijgt praktische tools aangereikt die je helpen bij het coachen van jouw student. Er worden verschillende modellen en gesprekstechnieken behandeld die je ondersteunen bij het voeren van begeleidingsgesprekken.

Deze technieken zijn ook in te zetten bij leerlingen in de klas of tijdens gesprekken met ouders en/of collega’s. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de eisen die aan de studenten worden gesteld vanuit de opleiding. Het gaat hierbij onder andere om lesvoorbereiding, beoordeling en verwachtingen bij de verschillende soorten studenten (eerstejaars, zij-instroom, lio, etc).

Na deze leergang ben je bevoegd om pabostudenten te begeleiden in de praktijk. Het begeleiden van een student gedurende de training is aan te bevelen, maar niet verplicht.

Data:

  • Dinsdag 24 september
  • Dinsdag 15 oktober 
  • Dinsdag 12 november 
  • Dinsdag 26 november

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....