professionalisering

Pre-teaching in het leesonderwijs

Wil jij leren hoe je pre-teaching effectief kunt inzetten in jouw (begrijpend) leesonderwijs? Jouw collega's hebben samen met onderzoekers een pre-teaching programma ontwikkeld.

Deze leergang wordt verzorgd door: Marga Jongsma (het Klaverblad), Sheila van den Berg (de Tamboerijn)

Het doel is dat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van de leeslessen die jij geeft. 

Afgelopen jaar heeft het co-creatieteam van het Taallab (ONA) het programma ‘Pre-teaching in het Leesonderwijs’ ontwikkeld. In dit programma ontvangen leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen wekelijks korte extra lesjes, waarin wordt gewerkt aan hun achtergrondkennis en woordenschat. Zo worden ze inhoudelijk alvast voorbereid op teksten die later in de week tijdens de reguliere les (begrijpend lezen of wereldoriëntatie) behandeld worden. Het programma is erop gericht om leerlingen actiever te laten deelnemen aan de reguliere lessen. Het programma is methode-overstijgend en kan op elke school toegepast worden, ongeacht de methode die gebruikt wordt. 

In de eerste training maak je kennis met het concept van pre-teaching en leer je hoe belangrijk voorkennis is voor het goed meekomen in de lessen. Daarnaast leer je voor welke leerlingen in jouw klas pre-teaching het meest geschikt is.

In de tweede training verdiep je je in de huidige methode van pre-teaching die we hebben ontwikkeld en ontwerp je zelf een les die je kunt uitproberen met je eigen leerlingen.

Tijdens de derde training bespreken we de door jou gemaakte les en is er ruimte voor overige vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Data:

  • Maandag 23 september
  • Maandag 14 oktober
  • Maandag 11 november

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....