professionalisering

Stel jezelf de vraag: ‘Wat heeft dit kind van mij nodig?’

Een belangrijke vraag die elke onderwijsprofessional zichzelf mag afvragen: ''wat heeft dit kind van mij nodig'!? Tijdens deze leergang gaan we hiermee aan de slag.

Deze leergang wordt verzorgd door: Marijke van Amersfoort

1. De intrinsiek gemotiveerde leerling


Dat willen we toch allemaal?
We werken vanuit de psychologische basisbehoeften:
relatie, competentie en autonomie, toegespitst op het kijken naar betrokkenheid van de leerlingen. Welke informatie geeft jou dat om je programma of interventie beter af te stemmen op
de leerling?

a. Je leert heel precies kijken naar wat de leerling doet.
     Daarbij hoort dat we ook aan de slag gaan met eigen filmpjes.
b. Wat heeft deze leerling van mij nodig?
c. Je krijgt suggesties om de betrokkenheid van je leerlingen te verhogen.

2. De ervaringsreconstructie


Intervisie in de vorm van de ervaringsreconstructie waarbij iedereen actief meedenkt en meedoet. We gaan aan de slag gaan met echte casussen ingebracht door de deelnemers. Natuurlijk maakt het kijken naar betrokkenheid hier deel van uit en zo komt het bij elkaar. Het programma sluit aan op de Zonovadag en een deel van wat in de leergang is aangeboden m.b.t. de Leuvense betrokkenheidsschaal. We starten met een korte herhaling, dus iedereen kan aanhaken.

Data:

  • Woensdag 16 oktober
  • Woensdag 13 november
  • Woensdag 27 november
  • Woensdag 11 december

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....