professionalisering

W&T en ICT bijeenkomst

Wil je praktisch aan de slag met een leuke, uitdagende, passende en inspirerende W&T en/of ICT les in je klas maar weet je even niet waar je moet beginnen?

Kom dan op 20 juni naar het inspiratietheetje van W&T & ICT! Na een korte introductie kan je meteen zelf aan de slag met allerlei verschillende lessen, proefjes en experimenten die je ook direct in je eigen klas of school zou kunnen uitvoeren. 

Meld je aan voor één van de activiteiten

Titel: W&T en ICT bijeenkomst
Aanbieder: Emma van Balen & Patricia Kuiper (Zonova)
Datum: 20 juni 2024
Tijdstip: 15:15-17:00
Doelgroep: Iedereen die hierna praktisch aan de slag wilt met een W&T en/of ICT les voor groep 1 t/m 8.
Basis- of verdiepende bijeenkomst: Basisbijeenkomst

Hieronder vind u vaak voorkomende vragen met de antwoorden

Vraag 01

ppozo FAQ

Lorum ipsum

wij zetten ons in
voor kind en onderwijs-professional

neem gerust contact op.

Bij PPOZO ondersteunen we ouders, kinderen en onderwijsprofessionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij samen kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en welzijn

wat doe we

activiteiten
PPOZO organiseert en ontwikkelt activiteiten gericht op een brede ontwikkeling van kinderen.
Lees meer....

passend onderwijs
‍‍
Passend onderwijs heeft als doel om alle leerlingen, inclusief die met speciale behoeften of uitdagingen, de juiste ondersteuning te bieden.
Lees meer....

professionalisering
Professionalisering en deskundigheidsbevordering richten zich op kennis, vaardigheden en gedrag. Er wordt jaarlijks een vraaggericht programma uitgevoerd, waaraan leerkrachten, onderwijsondersteuners,  IB’ers en schooldirecteuren deelnemen.
Lees meer....