PPOZO in beweging

March 20, 2024

Van harte welkom op onze nieuwe website! Ik ben trots op deze nieuwe vorm, ons nieuwe beeldmerk, de kleuren en helderheid. 

Het PPOZO heeft de geweldige opdracht om samen met de basisscholen in Amsterdam Zuidoost programma’s en activiteiten voor kinderen te organiseren. Het PPOZO vormt de verbindende factor in de samenwerking tussen de basisscholen en hun schoolbesturen, wat uniek is in de stad.

Onze missie is “Samen voor Zuidoost”.
Wij zetten ons met hart en ziel in voor het bevorderen van ontwikkelingskansen en het tot ontwikkeling brengen van het potentieel van kinderen met activiteiten voor brede ontwikkeling, passend onderwijs en een professionaliseringsaanbod voor onderwijsprofessionals.

Sinds 2023 is het aantal programma’s en projecten dat wij opzetten en uitvoeren toegenomen en werken wij met grotere budgetten. Voor de basisscholen organiseren wij de rijke schooldag (voorheen brede school) waarbinnen wij nog veel meer activiteiten voor meer kinderen mogen organiseren. Daarbij laten we ons leiden door onze kernwaarden: verbinden, creativiteit, betrokkenheid en vakkundigheid. We onderhouden nauwe banden met scholen, ouders en de wijk, en benutten onze creativiteit volledig bij het vormgeven van ons aanbod. Onze betrokkenheid bij de mensen waarmee we werken, en onze professionele aanpak, staan centraal in alles wat we doen.

Met alle ontwikkelingen die op ons afkomen, hebben we besloten om "verbinden en optimaliseren" als focus  voor 2024 te kiezen. We streven naar efficiëntie en effectiviteit in al onze activiteiten.

1. Verbinden: We investeren in persoonlijk contact, zowel intern als extern. U heeft wellicht al kennisgemaakt met de Talentmakelaar op school! De Talentmakelaar speelt een cruciale rol in het versterken van de verbinding tussen school en PPOZO, en bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Samen met de backoffice van PPOZO zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie van een rijke schooldag. In de komende tijd zult u meer merken van de verbinding die wij nastreven.

2. Optimaliseren: We streven naar verbetering en efficiëntie in onze bedrijfsprocessen. Vandaag presenteren wij ons nieuwe beeldmerk en huisstjil. Wij zijn erg benieuwd wat u hiervan vindt?! Laat het ons gerust weten. De komende tijd zult u ook vernieuwingen zien in onze app, en werken we hard aan de presentatie van een kwaliteitskader.

Wij kijken uit naar de toekomst en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Samen blijven we bouwen aan een rijke basisschooltijd voor alle kinderen in Amsterdam Zuidoost!

Met vriendelijke groet,

Nathalie Bremer/ Team PPOZO.

laatste nieuwtjes

Evaluatie van de filmvertoning: Mama Sranan

Lees meer

PPOZO in beweging

Lees meer

Verbinding tussen school, kind, ouder, de wijk én elkaar

Lees meer

Activiteiten voor het kind & onderwijs professional

PPOZO organiseert en ontwikkelt een scala aan activiteiten die de brede ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van onderwijsprofessionals bevorderen.

meer over ons