Krimpertplein 30a 1104 PH Amsterdam

Professionalisering

 

Welkom op de professionaliseringswebsite van de ZONOVACADEMIE en het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost. 

 

 

 

Zonova_Woord+beeldmerk
Logo PPOZO volledig-1

‘SCHOOLJAAR 2020/2021 STAAT IN HET TEKEN VAN OPGROEIEN IN ZUIDOOST’

Zuidoost is een interessant stadsdeel om te werken.  

Dit is onlosmakelijk verbonden met aandacht voor de eigen professionele ontwikkeling. 
Werken in Zuidoost draagt bij aan het ontwikkelen van sterk meesterschap. Na de oprichting van ZONOVA is er gekozen om de samenwerking tussen de Zonovacademie en het projectenbureau (PPOZOte intensiveren 
Samen willen we voorzien in voldoende overkoepelend aanbod tav werken in een grootstedelijke context. Het aanbod mag bijdragen aan het vergroten kennis, vaardigheden en bewustwording van medewerkers. Tevens beogen we bij te dragen aan het versterken van de samenwerkingsrelatie met de wijk. 

ZO


Drie professionaliseringsweken per jaar 

Schooljaar 2020-2021 bieden we 3 keer per jaar een professionaliseringsweek aan. Dagelijks vindt er aanbod plaats waar medewerkers zich voorkunnen inschrijven. Dit professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door experts uit het veld. Dit zijn o.a. leerteam coördinatoren, directies, intern begeleiders, partners uit het samenwerkingsverband en de kennisinstellingen waaronder IPABO, HvAUPvA, en het Kohnstamminstituut. Ook worden er sprekers en trainers uitgenodigd die kennis en ervaring hebben met het lesgeven in een grootstedelijke context. 

 

Aanbod Professionaliseringsweken 

 

PPOZO

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost is de verbindende factor binnen de samenwerkende schoolbesturen van het primair onderwijs  in Amsterdam Zuidoost 

Informatie

KvK: 34180617

ING Bank: NL15 INGB 0664.7268 79

© Copyright Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost